Mariau, visiškai su
best generic viagra
04 Apr 17:32

Mariau, visiškai su tavimi nesutinku. Jeigu žurnalistu laikai žmogų, kuris renka, analizuoja, apibendrina ir pateikia viešai informaciją, tai žurnalisto etiketes galima užkabinti ir politikams, jų patarėjams, bankų analitikams, sociologams, mokslo darbus rašantiems magistrantams, doktorantams, viešųjų ryšių atstovams.Reklaminiai tekstai yra reklaminiai tekstai. Taip, juos žurnalistai kartais (dažnai) rašo, taip, žiniasklaidos priemonės kartais (dažnai) juos spausdina, publikuoja, bet tai yra nukrypimas, o ne taisyklė. Šiaip jau, žurnalistas, kuris rašo reklaminį straipsnį, jau pakliūva į interesų konfliktą, nes jo pareiga – objektyviai informuoti visuomenę, pasinaudojant visokeriopa informacija (ir nevieša), atskleisti reiškinius, blogybes.Tavo minimas pareigų ir atstovaujamos įmonės nurodymas yra ne reklama, o skaidrumas. Gali visada rašyti, kad “vienos įmonės vadovas”, bet tada straipsnio patikimumas mažėja.